Nerea Benavent
Profesora de Canto y Coro
Alejandra Matamoros
Profesora de Idiomas aplicados
Mabel Moliner
Profesora de Idiomas aplicados
Carlos Pascual
Profesor de Coro
Arantxa Monferrer
Pianista acompañante